Prislista legoslakt

PRISLISTA LEGOSLAKT EXKL MOMS
Lamm 320:-/st
Får 400:-/st
Get 325:-/st
Grovstyckning Lamm 150kr/st
Finstyckning  Plus Lamm 250kr/st
Grillstyckning Lamm 200kr/st
Färsstyckning Lamm 300kr/st
Grovstyckning Får

Finstyckning plus Får

Grillstyckning Får

Färsstyckning Får

Grovstyckning Get/Killing

Finstyckning Get/Killing

Grillstyckning Get/Killing

Färsstyckning Get/Killing

Vaccum Paketering Lamm

Vaccum Paketering Får

Vaccum Paketering Get/Killing

Återtag av skinn

Återtag av skinn som saltas och skickas

Avdrag för förorenade djur

Avgift för felaktiga uppgifter
(EX: Felaktigt SE-nummer, org-nr, BG-nr, mm)

200kr/st

300kr/st

250kr/st

350kr/st

150kr/st

250kr/st

200kr/st

300kr/st

100kr/st

150kr/st

100kr/st

100kr/st

250kr/st

100kr/st

250kr